Kácení stromů, práce s pilou

 • rizikové kácení stromů ve ztížených podmínkách pomocí horolezecké techniky – postupné kácení stromů v blízkosti staveb, pozemních komunikací, kolejiště, vedení vysokého napětí. Odřezané části stromů jsou spouštěny pomocí lan do bezpečného prostoru.
 • péče o stromy a keře:
  bezpečnostní řez - odstranění odlomených a suchých větví, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo způsobit škody na majetku
  zdravotní řez - odstranění nemocných větví, kodominantních a tlakových větvení a zajištění podchodné a podjezdné výšky
  redukční řez - zmenšení koruny stromu, redukce větví vychylujících strom z těžiště
  prosvětlovací řez
  tvarovací řez - řez na hlavu
 • instalace bezpečnostních vazeb - zajištění kodominantních a tlakových větvení. Používáme nepředepjaté vazby ARCO, ARCO+, BOA a předepjaté vázání pomocí ocelových lan.
 • výsadba stromů a keřů
 • frézování pařezů
 • podle požadavku zákazníka zajišťujeme odvoz a likvidaci dřevní hmoty
 • pojištění a profesionální přístup samozřejmostí

Kontakty

Adresa:
Jan Svoboda
Hlavní 4
250 75 Nový Vestec

Mobil: +420 602 341 377

E-mail: svobodasvoboda@email.cz

Jméno*:
Telefon:
E-mail*:
Zpráva:

* - povinné pole